18kwi

Szkolenie „Zespół Aspergera”

 

Fundacja Wspólny Świat zaprasza na szkolenie „Zespół Aspergera”, które odbędzie się w dniach 26-27 maja 2012r. w Ośrodku Terapii i Diagnostyki dzieci Autystycznych w Białej Podlaskiej.

Temat szkolenia:  „Zespół Aspergera”

Termin szkolenia: 26-27.05.2012r. (18 godzin)

Prowadzący szkolenie: Łucja Sokorska- Maj, Marta Jakubowska – terapeutki i trenerki Fundacji Synapsis

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.

Program i przebieg szkolenia: Szkolenie  prowadzone jest przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 18 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej.

Zakres tematyczny dotyczy diagnozy i metod pracy z osobami z ZA:

Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.

Omówienie różnic w diagnozie i funkcjonowaniu osób z ZA i HFA (wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem).

Studium przypadku nastolatka z zespołem Aspergera.

Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.

Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z ZA.

Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.

Prezentacja  własnych doświadczeń z pracy z ZA.

Szczegółowy program szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
26.05.2012 r. (sobota)
11.00 ? 13.00 ? Zespół Aspergera i inne zaburzenia ze spektrum autyzmu ? przyczyny, objawy, funkcjonowanie. Przegląd narzędzi do diagnozy nozologicznej i funkcjonalnej zespołu Aspergera ? wykład.
13.00 ? 13.15 ? Przerwa.
13.15 ? 14.00 ? Kryteria diagnostyczne ICD ? 10 w diagnozie zespołu Aspergera ? warsztat.
14.00 ? 15.00 ? Przerwa obiadowa.
15.00 ? 16.00 ? ?Niepełnosprawność czy dar? ? inne spojrzenie na problemy osób z zespołem Aspergera ? warsztat.
16.00 ? 17.00 ? Diagnoza funkcjonalna ? kwestionariusz: zespół Aspergera ? dokładna ocena i interwencja ? wykład.
17.00 ? 17.15 ? Przerwa.
17.15 ? 18.30 ? Diagnoza funkcjonalna ? warsztat.
27.05.2012 (niedziela)
8.30 ? 10.00 ? Zagadnienia terapii indywidualnej i grupowej ? wykład.
10.00 ? 10.15 ? Przerwa.
10.15 ? 11.30 ? Terapia indywidualna i grupowa ? warsztat.
11.30 ? 11.45 ? Przerwa.
11.45 ? 12.45 ? Funkcjonowanie dzieci z zespołem Aspergera w szkole ? wykład.
12.45 ? 13.15 ? Przerwa obiadowa.
13.15 ? 14.15 ? Funkcjonowanie społeczne osób z zespołem Aspergera w różnych okresach życia ? warsztat.
14.15 ? 15.15 ? Diagnoza: zespół Aspergera ? ?mówić czy nie mówić? ? warsztat.
15.15 ? 15.30 ? Przerwa.
15.30 ? 16.30 ? Praca z rodziną dzieci z zespołem Aspergera ? wykład.
16.30 ? 17.00 ? Zakończenie szkolenia.

Koszt szkolenia: 230 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zarejestrowanie się  poprzez stronę internetową www.wpolnyswiat.org – zakładka REZERWACJA SZKOLEŃ oraz dokonanie wpłaty na konto Fundacji „Wspólny Świat” 69 8025 0007 0041 6377 2000 0020  z dopiskiem „Szkolenie Zespół Aspergera” do dnia 11 maja 2012r.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu