03lut

Podsumowanie spotkania on-line z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dot. apelu wzywającego do zapewnienia osobom ze spektrum autyzmu odpowiedniego wsparcia

[03.02.2021]

Przedstawiciele środowiska naukowego oraz  organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób ze spektrum autyzmu,  byli bardzo zaniepokojeni informacjami na temat planowanych zmian w systemie orzekania o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dlatego wystosowano apel wzywający do zapewnienia osobom ze spektrum autyzmu odpowiedniego wsparcia.

Apel został przygotowany przez Zespół z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli. Reakcją na wystosowanie apelu była organizacja w dniu 29 stycznia br. w formule on-line spotkania z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Ministrem Pawłem Wdówikiem. Stowarzyszenie „Wspólny Świat” na tym spotkaniu reprezentowała Marta Łukowska-Almaszy – dyrektor naszego ośrodka terapii i diagnostyki. Prezentujemy poniżej podsumowanie tego spotkania oraz treść podpisanego również przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólny Świat” apelu.

Spotkanie z ministrem Pawłem Wdowikiem – podsumowanie

Stanowisko w sprawie wypowiedzi wiceministra P. Wdówika

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu