Obrazek
17lis

U nas już po wyborach

Skończyła się pierwsza  kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wspólny Świat.


15 listopada 2010 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członków Stowarzyszenia  Prezes Zarządu Anna Chwałek przedstawiła merytoryczne sprawozdanie
z czteroletniej działalności a Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Maria Krzewicka sprawozdanie
i ocenę działalności Zarządu.

Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Walnego  Zebrania. Odbyły się wybory
do władz Stowarzyszenia na kolejne cztery lata w wyniku
których obecny skład Zarządu Stowarzyszenia jest następujący:

 

Anna Chwałek – prezes

Alina Sucharzewska – wiceprezes

Maria Krzewicka – sekretarz

Marta Almaszy – skarbnik

Katarzyna Fijałkowska – członek


Komisja Rewizyjna:

Maria Raczkowska – przewodnicząca

Zenon Niewęgłowski – sekretarz

Paweł Szubartowicz – członek


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu