21gru

Uczymy się jak postępować w sytuacjach kryzysowych

[21.12.2020]

W naszej szkole odbyły się bardzo ciekawe i praktyczne zajęcia.

Uczniowie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy mieli okazję poznać zasady zachowania się podczas wypadku samochodowego i wzywania pomocy. Doskonalili zdobytą wiedzę, a następnie bardzo dobrze poradzili sobie z rozstawianiem trójkąta ostrzegawczego, nakładaniem rękawiczek jednorazowych i wzywaniem pomocy. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu