27maj

Walne Zebranie 2024r.

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat” zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2024 roku o godz. 1530 w budynku przy ul. Powstańców 4c/1 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

W przypadku braku qworum, II termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1600.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej w dniu 5 czerwca 2024 roku:

1. Otwarcie zebrania, powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z działalności za okres kadencji 2023r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z działalności za okres kadencji 2023r. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Dyskusja.
10. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Uchwała nr 2/2024/W
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” – Uchwała nr 3/2024/W
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej(ocena działalności Stowarzyszenia-Uchwała nr 4/2024/W
13. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała nr 5/2024/W
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Kategoria: Ogólne

Ułatwienia dostępu