24cze

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? z dnia 23.06.2014 r.

Informujemy, że w dniu 23.06.2014 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz sprawozdanie merytoryczne, a także zmiany Statutu.

Dokonano wyboru członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

W skład nowego zarządu wchodzą:

Anna Chwałek ? Prezes

Alina Sucharzewska ? Wiceprezes

Ewa Chamicewicz ? Członek

Marta Łukowska-Almaszy –  Skarbik

Maria Krzewicka ?Sekretarz

W skład nowej komisji rewizyjnej wchodzą:

Katarzyna Fijałkowska ? przewodnicząca

Marianna Raczkowska ? członek komisji

Paweł Szubartowicz ? członek komisji

Podczas zebrania dyskutowano na temat płatności składek członkowskich. Ustalono , iż składki będą płatne w dwóch ratach: do końca marca za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego
i do końca października za drugie półrocze roku kalendarzowego. Składki, będzie można również opłacić jednorazowo za cały rok z góry ? do końca marca.

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przybyli na zebranie serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu