28maj

Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 1530
w budynku przy ul. Pokoju 22 odbędzie się

walne zebranie sprawozdawcze

członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

W przypadku braku qworum II termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1600 .

Porządek zebrania oraz materiały i dokumenty udostępnione są do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia

(http://www.wspolnyswiat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=153)

i w pokoju nr 3
w budynku przy ul. Pokoju 22 w dniach od 03.06.2019r.
do 07.06.2019r. w godz. 900– 1500.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu