07maj

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? w dniu 17.06.2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? oraz Komisja Rewizyjna informuje, że w dniu 17czerwca 2015 r. o godz. 16.05 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? , którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2014, a także udzielenie Zarządowi absolutorium.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad , ponieważ na zebraniu nie będą szczegółowo omawiane.

Porządek obrad i sprawozdania zostały zamieszczone poniżej.

Uchwała nr 2/2015/Z Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z dnia 30.04.2015 w sprawie wyznaczenia terminu zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

Porządek obrad

Sprawozdania za rok 2014

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu