22maj

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

 

Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?

zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 16.00
w budynku przy ul. Pokoju 22

odbędzie się  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?.

W przypadku braku qworum  II termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1630 .

Porządek zebrania oraz materiały i dokumenty sprawozdawcze  udostępnione są do wglądu
na stronie internetowej  Stowarzyszenia (Porządek Walnego Zebrania) i w pokoju nr 3 w budynku
przy ul. Pokoju 22 w dniach od 9.06.2014 r. do 14.06.2014 w godz. 900– 1500.

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 23.06.2014r.

Porządek

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? w Białej Podlaskiej

w dniu 23 czerwca 2014 roku

 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? z działalności za okres kadencji 2010-2014r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?
  z działalności za okres kadencji 2010-2014r. Przedstawienie wniosku
  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 9. Dyskusja.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? merytorycznego – Uchwała nr 1/2014/W
 11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? finansowego – Uchwała nr 2/2014/W
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej(ocena działalności Stowarzyszenia-Uchwała nr 3/2014/W
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała nr 4/2014/W
 14. Ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej – Uchwała nr 5/2014/W
 15. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej- Uchwała nr 6/2014/W
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: Zmian w Statucie Stowarzyszenia ?Uchwała nr 7/2014/W
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu