Obrazek
12lis

Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem

 

W dniu dnia 15 listopada w Urzędzie Miasta Biała Podlaska odbyła się regionalna konferencja pn. ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?, zorganizowana pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, przez Fundację ?Wspólny Świat? i Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska.

W spotkaniu wzięło udział ok. 260 osób. Byli wśród nich: dyrektorzy, nauczyciele i terapeuci szkół i przedszkoli masowych, szkół, przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych i ośrodków szkolno?wychowawczych kształcących dzieci niepełnosprawne, dyrektorzy i terapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i pracownicy pomocy społecznej oraz rodzice i opiekunowie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Poruszane tematy wzbudziły duże zainteresowanie środowiska lekarskiego lekarzy pediatrów, neurologów, psychiatrów i lekarzy rodzinnych, kierowników placówek medycznych i ordynatorów oddziałów szpitalnych, dla których poruszane zagadnienia są pomocne w dokonywaniu oceny funkcjonowania dziecka podczas badań bilansowych i oceny potrzeb dziecka z ASD dotyczących rodzaju i zakresu pomocy rehabilitacyjnej.

 

Głównymi prelegentami konferencji byli specjaliści Fundacji SYNAPSIS Michał Wroniszewski i Joanna Grochowska.
Michał Wroniszewski jest lekarzem psychiatrą, wybitnym specjalistą w dziedzinie autyzmu, współzałożycielem i prezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, jednego z największych ośrodków w Polsce działającego na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin oraz dyrektorem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS w Warszawie. Jest autorem, współautorem i redaktorem szeregu publikacji profesjonalnych. Wprowadza innowacyjne podejście do leczenia osób z autyzmem.
Joanna Grochowska jest psychologiem, terapeutą, wiceprezesem Zarządu Fundacji SYNAPSIS, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 20 lat zajmuje się diagnozowaniem małych dzieci z podejrzeniem autyzmu, prowadzi terapię oraz konsultacje dla rodziców. Jest wykładowcą na specjalistycznych szkoleniach z zakresu autyzmu, propagatorką wiedzy na temat autyzmu, autorką wielu specjalistycznych publikacji o tematyce autyzmu.

Prelegenci z dużym uznaniem odnieśli się do trudu podjętego przez fundację ?Wspólny świat?, która chce podnosić poziom wiedzy i umiejętności środowisk pracujących z dziećmi autystycznymi.
Z zainteresowaniem przyjęto sprawozdanie z efektów terapii integracji sensorycznej na przykładzie jednego z uczniów Niepublicznej Szkoły dla dzieci z autyzmem przedstawione przez terapeutów Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych ?Wspólny Świat?. Podsumowaniem spotkania był reportaż filmowy prezentujący potrzeby dzieci z autyzmem oraz możliwości i formy wielospecjalistycznej terapii oferowane przez Ośrodek Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych ?Wspólny Świat?.
Uczestnicy konferencji zyskali także możliwość zapoznania się z ofertą wystawców przygotowaną z myślą o rozwoju dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci autystycznych.
Zebrani wyrażali swoje zadowolenie z udziału w spotkaniu, jego aspektów merytorycznych i sprawna organizację.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyła frekwencja i zadawane ekspertom pytania.
Fundacja ?Wspólny Świat? w przyszłości planuje kolejne konferencje poświęcone problematyce dzieci autystycznych.

FOTORELACJA Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem ZAPRASZAMY

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu