Obrazek
01kwi

Wizyta białoruskich terapeutów

W dniach 28-29 marca 2014r. Stowarzyszenie ?Wspólny Świat? odwiedzili terapeuci Ośrodka  edukacyjno-rehabilitacyjnego ?Stimul? w Brześciu z dyrektor Olgą A. Czernienko na czele. Nasi goście z zainteresowaniem zapoznawali się ze specyfiką naszej pracy ? tak pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Terapeuci i nauczyciele Szkoły, Przedszkola i Ośrodka ?Wspólny Świat? przygotowali prezentację dotyczącą metod i form pracy wykorzystywanych w terapii naszych podopiecznych, którą wzbogacili obszernym materiałem filmowym.

Goście aktywnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych zadając wiele pytań odnośnie naszych sposobów pracy, jej efektów oraz wykorzystywanego w terapii specjalistycznego sprzętu i innych pomocy terapeutycznych. Obserwowane w naszym Ośrodku zajęcia zostały ocenione przez naszych gości jako niezwykle interesujące i inspirujące do poszukiwania nowych rozwiązań w codziennej pracy terapeutycznej. Wizyta naszych sąsiadów zaowocowała podpisaniem umowy o współpracy. Mamy nadzieję na realizację wspólnych przedsięwzięć służących poprawie jakości życia osobom z autyzmem mieszkającym po obu stronach granicy.

Fotorelacja >>>

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu