08cze

Wspólny Świat będzie współpracował z francuskim stowarzyszeniem

Wymiana doświadczeń, poznanie rozwiązań dotyczących pomocy niepełnosprawnym, szczególnie osobom z autyzmem, ale przede wszystkim podpisanie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem GPA 79-16 ? to cele osiągnięte podczas wizyty przedstawicielek Stowarzyszenia Wspólny Świat w departamencie Deux-S?vres.

Prezes stowarzyszenia Wspólny Świat Anna Chwałek i Marta Łukowska-Almaszy, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych przez pięć dni gościły w Niort. Pojechały tam z delegacją władz powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. ? To była owocna rewizyta. Skorzystałyśmy z zaproszenia Stowarzyszenia GPA 79-16, którego władze w ubiegłym roku wzięły udział w naszej konferencji poświęconej wspieraniu osób z autyzmem na przestrzeni ich życia ? mówi Anna Chwałek. Wtedy goście przedstawili rozwiązania stosowane we Francji ? teraz pokazali, jak wygląda ich zastosowanie w praktyce. ? Program wizyty był bardzo napięty. Obejrzałyśmy wiele ośrodków edukacyjnych, terapeutycznych i leczniczych, ale też placówki opiekuńcze ? wyjaśnia Marta Łukowska-Almaszy.

Przedstawicielki bialskiego stowarzyszenia zapoznały się z funkcjonowaniem placówek świadczących pomoc niepełnosprawnym na każdym etapie ich życia, począwszy od żłobka integracyjnego poprzez ośrodki świadczące wczesne wspomaganie rozwoju, a skończywszy na zakładzie pracy chronionej i domu emeryta. ? Nas, w kontekście budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, szczególnie zainteresowały rozwiązania dotyczące systemu opieki i rehabilitacji osób dorosłych. Tu cenne były doświadczenia Stowarzyszenia Emmenuelle ? przyznaje prezes Wspólnego Świata.

Wizyty jak ta w Niort są ważne z wielu względów, m.in. niezwykle cenne są wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy międzynarodowej. ? Spotkania z zagranicznymi środowiskami terapeutycznymi nie tylko poszerzają nasze horyzonty, ale dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń ? podkreśla Anna Chwalek. ? Temu przede wszystkim mają służyć wizyty studyjne, wspólne projekty badawcze i udział w tematycznych konferencjach naukowych ? dodaje Marta Łukowska-Almaszy.

Władze stowarzyszeń Wspólny Świat i GPA 79-16 podpisały porozumienie odnośnie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń związanych z opieką nad osobami z autyzmem. Poza tym zainteresowanie działalnością ośrodka Wspólny Świat oraz deklarację wsparcia złożyły władze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. ? Pan starosta zdaje sobie sprawę, że z naszej oferty terapeutycznej i opiekuńczej korzysta wielu mieszkańców powiatu bialskiego, więc liczę, że będzie nas wspierał ? mówi prezes Wspólnego Świata.


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu