02sty

Współpracujemy z Białorusią

W nowy rok wchodzimy z podpisanymi deklaracją i oświadczeniami partnerskimi ze Szkołą Specjalną w Brześciu. Wspólnie z naszym białoruskim partnerem złożyliśmy już wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Nasz projekt ?Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim? po stronie polskiej przewiduje budowę Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, a także Domu dla Osób Dorosłych z Autyzmem z mieszkaniami treningowymi. Infrastruktura ta stanowi brakujący obecnie w polskim systemie element wsparcia dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu