22mar

Zaangażuj się

I Ty możesz stać się bogatym! Myślisz, że to jest trudne? Nawet nie wiesz jakie to proste. Przepis na osiągnięcie bogactwa podał Jan Paweł II w słowach „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”

Dawać można na wiele sposobów na przykład niosąc pomocy osobom potrzebującym. I właśnie Ty możesz udzielić pomocy wspierając realizowane przez naszą Fundację i Stowarzyszenie ?Wspólny Świat? działania i przyczynić się do poprawy sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin.

Zostań Członkiem „Klubu Stu”

Nadrzędnym celem i misją istnienia Klubu Stu jest zabezpieczenie godnego życia podopiecznym Fundacji Wspólny Świat poprzez aktywne wsparcie finansowe, w szczególności, stworzenie Domu Wspólnej Przyszłości Osób Dorosłych z Autyzmem ze składek członków Klubu Stu. Minimalna kwota wpłaty wynosi 100 zł rocznie i może być przekazywana jednorazowo lub cyklicznie w odstępach miesięcznych, kwartalnych czy zupełnie nieregularnie. Dla większości osób comiesięczne przekazywanie 10 zł jest mniej odczuwalne dla ich budżetu niż przekazanie raz w roku 100 zł. Wracając do słów zacytowanych na wstępie pamiętaj, że to od Ciebie zależy Twoje bogactwo, to Ty decydujesz o wielkości kwoty, którą chcesz przekazać. W swoim zaangażowaniu wykorzystaj współczesne narzędzia bankowe takie jak na przykład; stałe zlecenie, przelewaj środki na nasze konto o numerze 48 80 25 0007 0041 6377 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, za jego pośrednictwem.

Podaruj usługi

Możesz wesprzeć także nasze działania świadcząc na naszą rzecz nieodpłatne usługi. Możliwość wsparcia w ten sposób nie wymaga od Ciebie wydatkowania środków finansowych. Stajesz się naszym darczyńcą realizując to co najlepiej umiesz. Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz świadczyć na naszą rzecz nieodpłatne usługi. Zaoszczędzone w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na pomoc bezpośrednią naszym podopiecznym.

Darowizny rzeczowe

Możesz nam także pomagać przekazując na naszą rzecz darowizny rzeczowe np. papier do ksero, tonery, środki czystości, zabawki itd. Przekazane przez Ciebie przedmioty będą wykorzystywane w pracy bezpośredniej z naszymi podopiecznymi. Każda darowizna rzeczowa pozwala nam zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć wydatki na pomoc bezpośrednią dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Nie ograniczamy Twojej kreatywności a wymienione powyżej formy pomocy możesz zastąpić innymi zaproponowanymi przez Ciebie, ważne jest aby podjąć działanie. Kończąc nasz apel możemy jedynie Ciebie przestrzec, że „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.” – JPII

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu