Obrazek
23cze

Zajęcia z terapii logopedycznej

[23.06.2020]

Na czym polegają zajęcia z terapii logopedycznej? Część osób z autyzmem nie rozumie wypowiedzi innych. Osoby te słyszą mowę, ale jest ona dla nich jak szum wiatru, szelest liści czy plusk wody.

Często, jeśli mówią, nie czynią tego, by komunikować. U osób z dużymi problemami komunikowanie wspomaga się przez używanie symboli graficznych, gestów, przedmiotów lub pisanie na komputerze. Trudności osób z autyzmem związane z poznawaniem świata i budowaniem tożsamości są w dużym zakresie skutkiem zakłóceń w nabywaniu języka. Terapia logopedyczna jest prowadzona z uwzględnieniem rodzaju i poziomu trudności językowych i komunikacyjnych dziecka. Ukierunkowana jest na rozwijanie rozumienia mowy oraz potrzeby komunikowania się. Do budowania sprawności komunikacyjnych wykorzystywane są różne kanały przekazu informacji: dźwiękowy, graficzny (w postaci symboli graficznych lub pisma) lub manualny. Dzieci uczą się wyrażać swoje potrzeby, inicjować rozmowę i budować wypowiedzi z wykorzystaniem dostępnego im kanału. Uczą się też jak zapoczątkować i prowadzić dialog w różnych sytuacjach społecznych. Zajęcia logopedyczne są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”. Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu