19cze

Zapraszamy na szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część II”

Termin: 30.06-01.07.2012 r.

Prowadzący szkolenie: Agata Bujnik i Urszula Gałka – trenerki Fundacji Synapsis.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły dwudniowe szkolenie podstawowe prowadzone przez Fundację SYNAPSIS ?Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I?. Obejmuje jedną dwudniową sesję (20 godzin szkoleniowych). Udział w tej sesji umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

– zaburzenia mowy i porozumiewania się u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,

– strukturalizacja przestrzeni i czasu ? wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem w placówce, w domu, podczas zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.

Koszt szkolenia: 150 zł

Szczegółowy program szkolenia:

30 czerwca 2012 (sobota)

10.15- 11.00 – TEACCH ? całościowy model opieki nad osobami z autyzmem i ich rodzinami ? wykład

11.00 ? 11.15 ? przerwa

11.15 ? 13.15 ? Znaczenia strukturalizacji w życiu, edukacji i pracy osoby z autyzmem ? wykład

13.15 ? 14.00 ? przerwa obiadowa (45 min.)

14.00 ? 17.15 ? Strukturalizacja czasu i przestrzeni w życiu codziennym oraz w pracy z osobami z autyzmem ? warsztat

17.15 ? 17.30 ? przerwa

17.30 ? 18.30 ? Rozwój komunikowania się i mowy u dzieci z autyzmem ? wykład

18.30 ? 19.30 ? Zaburzenia porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego u dzieci z
autyzmem cz I
01 lipca 2012 (niedziela)

8.00 ? 09.30 ? Zaburzenia porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego u dzieci z
autyzmem ? cz II

09.30 ? 09.45 ? przerwa

09.45 ? 12.15 ? Zaburzenia porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego u dzieci z
autyzmem ? warsztaty

12.15 ? 12.30 ? przerwa

12.30 ? 13.30 ? Studium przypadku/dyskusja, pytania

13.30 ? 14.00 ? Zakończenie szkolenia

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu