14kwi

Zarządzenie Dyrektora Szkoły i Przedszkola

Szanowni Państwo,
W związku z dynamiczną sytuacją związaną z COVID – 19 i wydanym w dniu 9 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że zajęcia w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej ( przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy) będą prowadzone w formie nauczania na odległość do dnia 26 kwietnia br.

Ośrodek terapii i diagnostyki pełni dyżur telefoniczny.

Informujemy, że zobowiązaliśmy wszystkich nauczycieli do ustalenia zakresu treści nauczania, w powiązaniu z realizacją podstaw programowych, do realizacji w poszczególnych grupach i klasach oraz ustalenia form komunikacji z rodzicami dzieci w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Zobowiązaliśmy nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych naszych podopiecznych.

Informujemy również, że uruchomiliśmy pomoc psychologiczną – tel. 509 846 511. Psycholog jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia liczba osób przebywających na terenie naszych obiektów została ograniczona do niezbędnego minimum. Pracownicy administracji będą pełnić rotacyjnie dyżury.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 509 846 511 lub adresem mailowym: sekretariat@wspolnyswiat.org

Liczymy na zrozumienie i współpracę w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie. Pamiętajmy o tym, aby dbać o siebie nawzajem. Stosujmy się do wszystkich nakazów i wytycznych. Odnośmy się do siebie z szacunkiem, życzliwością i cierpliwością, aby móc przetrwać rozwój sytuacji epidemiologicznej.

Dziękujemy.

Anna Chwałek

Prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

Zarządzenie – Szkoła Przysposabiająca do pracy.pdf
Zarządzenie – Przedszkole.pdf

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu