22kwi

Aneta Kuszneruk kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2010r. – Diagnoza Pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia wg profilu.

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? metoda  Carole Sutton.

2010r. ? Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe).

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2011r. – Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka od 3 roku życia z uszkodzeniami UON .

2011r. ? Terapia Integracji Sensorycznej.

2011r. – Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I st.

2011r. – Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

2011r. – Metoda Dobrego Startu- część praktyczna.

2012r. – Motywowanie Uczniów.

2012r. – Terapia Ręki  I, II ST

2012r. – Szkolenie podstawowe? PECS?.

2012r. ? Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.?

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi  ? trening umiejętności społecznych.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu