22kwi

Aneta Kwiatkowska-Czeczott kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2006r. – Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia.

2006r. – Zespół uzależnienia od alkoholu.

2006r. – Budowanie właściwych relacji z rodzicami.

2006r – Szkolenia. Schizofrenia.

2007r. – Zróbmy pierwszy krok.

2010r. – Podstawowe  zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem? cz..II

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  I ST.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I, II.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się

2012r. – TERAPIA RĘKI I ST.

2012r.- . Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.

2012r. –  Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu