22kwi

Agnieszka Lewtak kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2009r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton.

2009r. ? Program Rozwoju Komunikacji Makaton  (szkolenie podstawowe).

2009r. ?Terapia behawioralna w pracy z  dziećmi  i młodzieżą z autyzmem.

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2010r. ? Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2011r. –  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2011r.  – Komunikacja Alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I, II.

2011r.- Kinezjologia edukacyjna P.DENNISONA I ST.

2012r. – Terapia Ręki  I, II ST.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych.

2012r. – Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. ? Dzieci i młodzież   w kłopocie. Praktyczna pomoc psychologiczna dla uczniów z trudnościami szkolnymi.

2013r. –  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I I ST.

2013r. ? Ewolucja w rozwoju zawodowym nauczyciela.

2013r. –  Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r.-  Diagnoza ryzyka dysleksji w szkole podstawowej i programy wsparcia.

2013r.- Motywowanie uczniów do nauki ? ważna umiejętność zawodowa nauczyciela.

2014r. ? Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej .

2014r. ? II ST. Integracji Sensorycznej.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu