22kwi

Dariusz Lipicki kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2009r. ? Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytem rozwoju do 12r. życia   wg . profilu  psychoedukacyjnego.

2009r. ? Diagnoza młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym wg. elementów profilu psychoedukacyjnego.

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I i II.

2011r. –  Zmiany w systemie edukacji i prawie oświatowym związane z edukacją ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2012r. ? Model Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu nauczania kierowanego z zakresu ICF i metod alternatywnej Komunikacji AAC .

2012r. –  Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu