22kwi

Anna Mikołajczuk kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I.

2012r. – Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2012r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz..II.

2012r. ? Program Rozwoju Komunikacji  Makaton ( szkolenie podstawowe).

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2013r. ? Konferencja ? Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży?.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.II

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015r. ? EEG Biofeedback I ST. cz.I

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu