22kwi

Anna Tomaszewska-Ignaczak kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2009r. –  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (część I i II).

2010r. –  Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010 r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny  PEP-R.

2010 r. – Rozumieć i być rozumianym- porozumiewanie się z osobami z autyzmem (część I i II).

2011r. –  Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne I ST.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczna. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych.

2012r.-  TERAPIA RĘKI I, II .

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi  ?trening umiejętności społecznych.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  II ST.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu