22kwi

Wioletta Tereda kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2006r. ? Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju dziecka do 12 roku życia wg. profilu psychoedukacyjnego.

2007r. ? Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

2008r. – Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

2008r. ? Program Rozwoju Komunikacji Makaton(szkolenie podstawowe).

2008r. ? Wspomaganie dziecka autystycznego w klasie szkolnej i domu rodzinnym.

2009r. – Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.

2010r. ? Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? metoda Carole Sutton.

2010r. ? Budowanie zespołów w organizacji pracą z rodziną.

2010r. ? Stymulacja audio ? psycho ? lingwistyczna za pomocą metody Tomatisa I poz. pedagogiczny.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych?.

2012r. ? Terapia Reki I,II St.

2012r. ? Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2012r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.II.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r.-  Dieta sensoryczna ? techniki szczotkowania i kompresji stawów.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu