22kwi

Katarzyna Targosz kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2013r.? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana. 2013r.-    Metoda Integracji

Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r.?Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu