22kwi

Małgorzata Storto kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Kursy doskonalące:

2009r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2010r. – Rozumieć i być rozumianym – porozumiewanie się z osobami z autyzmem cz.I, II.

2010r-Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r.- Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Terapia Teatrem.

2010r. – Profilaktyka i terapia muzyczna.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I,  II.

2011r. – Metoda Dobrego Startu -część praktyczna.

2011r. – Kinezjologia edukacyjna P. Dennisina I ST.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  I ST.

2012r. ? TERAPIA  RĘKI I ST.

2012r. –  Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS.?

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych?.

2013r.. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  I I ST.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu