Obrazek
29sty

Arteterapia


Zajęcia arteterapeutyczne polegają na wykorzystywaniu technik plastycznych i ich wytworów do terapii. Arterapia jest spontaniczną twórczością  osoby uczestniczącej w zajęciach pod kierunkiem arteterapeuty. Pobudza jej aktywność i kształtuje kreatywność. Do realizacji celów terapeutycznych arte­terapia wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malar­stwo, rzeźbę, tkaninę artystyczną, collage i inne. W przypadku dzieci z autyzmem arteterapia pełni rolę  korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną.  Arteterapia  pomaga w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich a także w wyrażaniu tych emocji w sposób akceptowany przez otoczenie.

Terapia przez sztukę może także wzmacniać poczucie bezpieczeństwa dziecka, zmniejszać poziom napięcia emocjonalnego, wzmagać świadomość motywów własnych działań i zachowań,  pomaga uaktywniać komunikację niewerbalną.Arteterapia pozwala na rozwijanie własnych działań twórczych, rozwój wyobraźni, uzewnętrznianie świata przeżyć i odczuć dziecka, zrozumienie własnych potrzeb i pragnień, kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic. Zajęcia pobudzają dziecko sensorycznie, pozwalają na poznanie innego niż własny punkt widzenia, pomagają zaspokajać potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia docenianym i rozumianym, pomagają w akceptacji siebie i innych, działają relaksująco i wyciszająco.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu