Obrazek
29sty

Terapia Logopedyczna

alt
Część osób z autyzmem nich  nie rozumie wypowiedzi innych osób. Osoby te słyszą mowę ale jest ona dla nich jak szum wiatru, szelest liści czy plusk wody. Jeśli te osoby mówią – nie czynią tego, by komunikować. Mowa niektórych osób z autyzmem jest dziwna i pełna manieryzmów. Niektóre osoby  z autyzmem potrzebują wsparcia w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy. Sposoby porozumiewania się zależą w dużej mierze od stopnia trudności danej osoby. U osób z dużymi problemami  komunikowanie wspomaga się przez używanie symboli graficznych, gestów, przedmiotów lub pisanie na komputerze. Trudności osób z autyzmem związane z poznawaniem świata i budowaniem tożsamości są w dużym zakresie skutkiem zakłóceń w nabywaniu języka.
Terapia logopedyczna jest prowadzona z uwzględnieniem rodzaju i poziomu trudności językowych i komunikacyjnych dziecka. Ukierunkowania jest na rozwijanie rozumienia mowy oraz potrzeby komunikowania się.  Do budowania sprawności komunikacyjnych wykorzystywane są różne kanały przekazu informacji ? dźwiękowy, graficzny (w postaci symboli graficznych lub pisma) lub manualny. Dzieci uczą się wyrażać swoje potrzeby, inicjować rozmowę i budować wypowiedzi z wykorzystaniem dostępnego im kanału. Uczą się też inicjować i prowadzić dialog w różnych sytuacjach społecznych.

 


Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu