Obrazek
29sty

Terapia psychologiczna

alt

Terapia psychologiczna wyrównuje deficyty rozwojowe. Terapeuta prowadzi zajęcia z dzieckiem jak również jest konsultantem rodziny, opiera się to na przygotowaniu rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka, rozszerzeniu form kontaktów społecznych. Proces terapii składa z trzech stopni:

1. Na wstępie dokonuje się oceny poziomu rozwojowego dziecka na podstawie jego możliwości w różnych dziedzinach nauki.

2. Na bazie tej oceny opracowuje się strategie nauczania.

3. Cele te wprowadza się w życie w ramach indywidualnego programu poprzez  specyficznego ćwiczenia.

Indywidualne programy są oparte na profilu zdolności który zawiera siedem głównych dziedzin uczenia się : naśladowanie; percepcję; motorykę dużą; motorykę małą; koordynację wzrokowo-ruchową; czynności poznawcze; mowę czynną.

alt

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu