Diagnoza.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby. Określenie „spektrum autyzmu” ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak różnorodne są osoby z autyzmem i w jak różny sposób zaburzenie to może wpływać na ich życie. W spektrum znajdują się zarówno osoby niemówiące werbalnie, mające poważne problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby sprawnie porozumiewające się mową, zakładające rodziny i realizujące się w życiu zawodowym. Dla skrótowego określenia spektrum autyzmu używa się najczęściej angielskiego ASD (Autism Spectrum Disorder); odpowiednikiem w języku polskim jest określenie: całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR). /materiał: Fundacja Synapsis/

 

Wczesna diagnoza umożliwia rozpoczęcie wczesnej wszechstronnej terapii dziecka z autyzmem i tym samym zwiększa szansę na poprawę jego stanu. Diagnozę stawa zespół specjalistów, w skład którego wchodzą psychiatra, psycholog i pedagog specjalny. Diagnoza jest stawiana w oparciu o kryteria Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Wczesna i intensywna terapia może prowadzić do poprawy stanu osoby z autyzmem w stopniu umożliwiającym samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu. Według szacunkowych danych może to dotyczyć 10-15 % dzieci objętych wczesną pomocą i intensywną terapią. U niektórych osób objętych terapią objawy autyzmu stają się dyskretne i mniej zauważalne. U niektórych niepełnosprawność spowodowana autyzmem pozostaje do końca życia.

W ośrodku terapii i diagnostyki prowadzonym przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” zespół diagnostyczny składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD.

Informacje dodatkowe dotyczące diagnozy, zapisy i konsultacje – tel. 509 846 511.

W dniu 14.09.2022 r. w naszym stowarzyszeniu odbyła się wizyta monitoringowa przedstawicieli Lubelskiego Oddziału PFRON w osobach: Pani Janiny Włodarczyk – opiekuna projektu i Pana Ryszarda Dadosa– zastępcy dyrektora oddziału.

Nasi goście mieli okazję przyjrzeć się zajęciom realizowanym w ramach projektu „Wspólny Świat – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej” jak również zobaczyć infrastrukturę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Był to czas na wymianę spostrzeżeń dotyczących systemu wsparcia dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami.

Wieczorne zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Wspólny Świat – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”. W roli głównej: dynia!

(więcej…)

Ulepimy Dziś Bałwana! - Regulamin

Grupa wsparcia dla rodzeństwa

Porady z pracownikiem socjalnym

[18.10.2022]

[

Informacja dla użytkownika Jodek potasu G.L. Pharma

Rekomendacje w sprawie dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem

Załącznik

[09.09.2022]

Już w najbliższy poniedziałek, tj. 12 września o godz. 15.30 w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, przy ul. Powstańców 4C odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. Zachęcamy wszystkich członków do uczestnictwa w zgromadzeniu.

[09.09.2022]

Zapraszamy do zapisów do psychiatry, prawnika, pediatry i dietetyka.

[01.09.2022]

Ułatwienia dostępu