22kwi

Beata Tyszkiewicz – Gromisz kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2006 r.- Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (I stopnia)

2008r. – Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej.

2008r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie  zaawansowane).

2008 r. – Diagnoza i terapia dzieci autystycznych.

2009 r.- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz..II.

2010 r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- profil psychoedukacyjny PEP-R.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

2012r. – Podstawowy  koncepcji  PNF.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. –  Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu