22kwi

Grzegorz Ułanowicz kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalające:

2011 r. ? Pomoc psychologiczno ? pedagogiczna w świetle nowych uregulowań prawnych.

2011 r. ? Pomoc zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2013 r. ??PECS? ? poziom 2.

2013 r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013 r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie. rehabilitacji dziecka z autyzmem

2014 r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015 r. ? Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu