22kwi

Bernadeta Małachwiejczuk kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2008r. – Podsumowanie szkolnych doświadczeń z OK..

2008r. – Diagnoza i terapia dzieci autystycznych.

2011r. – Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych  .

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I, II.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Metoda dobrego startu – część praktyczna.

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I.II.

2012r. – Terapia Ręki I ST.

2012r. ? Program Rozwoju Komunikacji  Makaton (szkolenie podstawowe).

2012r. – Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej.

2012r. – Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu .

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.?

2012r. –  Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ? trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu