22kwi

Sylwia Matyjasik kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2004r. – Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona.

2007r. – . Wprowadzenie do metody psychostymulacyjnej kształtowania i rozwoju mowy i myślenia..

2008r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2009r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami –  metoda Carole Sutton.

2009r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. II

2009r. – Konstruowanie oraz modyfikacja programów nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolne.

2010r. – Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010r. – Diagnoza funkcjonowania dzieci z autyzmem-Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez symulację sensomotoryczną.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca  w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz. I, II.

2011r. – Metoda dobrego startu ? część praktyczna.

2011r. – Kurs j. angielskiego

2012r. – Terapia Ręki I ST

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.?

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. -Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu