22kwi

Bernaszuk Agnieszka kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

 

Kursy doskonalące:

2009r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I, II.

2010r. ? Diagnoza i terapia dzieci autystycznych.

2010r. –  Budowanie zespołów w organizacji .

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci wg  Carole Sutton.

2011r. ? Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne I ST.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.II

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu