22kwi

Buczyńska Anna kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2008r. ? Korektywa i kompensacja.

2011r. ? Arteterapia w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

2011r. ? Wykorzystanie4 ICT w pracy z uczniami  upośledzonymi umysłowo.

2011r. ? Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

2013r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziecka z autyzmem?.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.II.

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2014r. ? I st. terapia czaszkowo-krzyźowa.

2014r. ? ?Pływy i pulsacje? IISt. umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania układów terapeutycznych na różnych poziomach rytmu czaszkowo-krzyżowego.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu