22kwi

Celińska?Mironiuk Katarzyna kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

 

2005r.-Zasady skutecznej pomocy psychologicznej.

2007r.- Asystent osoby niepełnosprawnej.

2007r.- Psychologia sądowa i penitencjarna.

2007r.- Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

2008r.- Podstawowe zabiegi resuscytacji oraz pierwszej pomocy.

2008r.- Osoby z zaburzeniami psychicznymi w domach opieki społecznej.

2009r.- Kinezjologia Edukacyjna programu gimnastyka Mózgu ?Brain Gym.

2009r.- Neurokinezjologia I,II,III,IV  ST.

2009r.- Komunikacja niewerbalna.

2009r. ? Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z układem ruchowym całego ciała.

2010r.-Przygotowanie wniosku w ramach POKL.

2010r.- Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i terapia.

2010r. ? Depresja i zburzenia schizofreniczne.

2010r. ? Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej.

2011r.- Tworzenie zajęć socjoterapeutycznych w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

2011r.- Psychoterapia tańcem i ruchem.

2011r.- Terapia taktylna.

2012r.- Terapia poznawczo ? behawioralna dzieci i młodzieży.

2014r.- Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP- r.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2014r. ?? PECS? ? poziom podstawowy.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu