22kwi

Hubert Chrząszcz kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2005r. ? Intel-Nauczanie ku przyszłości.

2006r. ? NAU-KOM  Komunikacja w internecie ,jako narzędzie budowy społeczności.

2008r. – Organizacja bezpiecznej wycieczki szkolnej.

2009r. – Szkolenie  z zakresu udzielania pierwszej pomocy i podstaw ratownictwa.

2011r. ? .Kurs I, II, III, IV, V, VI ST. terapii czaszkowo- krzyżowej.

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I

2011r. –  Kurs ?Terapia Taktylna?.

2012r. ? Terapia Ręki I, II ST.

2012r. – I ST. w zakresie terapii integracji sensorycznej.

2012r. ? Konferencja ? Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.II.

2014r. ? Masaż TUI NA I ST specjalizacja :kręgosłup, mięśnie, stawy.

2014r. ? Masaż TUI NA II ST specjalizacja :organy wewnętrzne.

2014r .- Masaż chiński TUI NA  IIIst.

2014r. ? Integracja Odruchów Dynamicznych i Postrualnych cz.I, II  wg metody dr Swietłany Masgutowej.

2015r. ? Repatterning i Interacja Odruchów Dysfunkcyjnych i  Patoloicznych  w metody Swietłany Masutowej.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu