22kwi

Diana Czerko kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2009r.-  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji  dzieci z autyzmem (część I i II ).

2010r. – Terapia behawioralna

2010r. – Budowanie zespołów w organizacji  i praca z rodziną.

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulaję sensoryczną I,IIcz.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2012r. – Terapia  Ręki( I i II Stopnia).

2012r. –  Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe).

2012r. –  Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012r.-  Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych?.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu