22kwi

Jolanta Dorosz kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2007r. – Diagnoza i terapia dzieci autystycznych.

 

2009r. – Konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego według profilu psychoedukacyjnego.

2010r. ? Konferencja ? Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej.?

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? metoda Carole Sutton.

2010r. ? Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

2010r. – Metody aktywizujące w pracy nauczyciela.

2010r. – Diagnoza funkcjonowania dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci  z autyzmem cz.I, II.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne  I ST.

2011r. – Metoda dobrego startu -część praktyczna..

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2012r. – Terapia Ręki  I ST.

2012r. ? Program Rozwoju Komunikacji ?Makaton?( szkolenie podstawowe).

2012r.  ? Diagnoza i terapia zespołu Aspergera.

2012r. ? Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

.2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu