22kwi

Wilhelm Gromisz kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2010r. – Thera Band Academy  Sensomotoryka z zastosowaniem przyborów Thera-Band

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? metoda Carole Sutton.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne IST.

2011r.- Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych I, II cz.

2012r.- Szkolenie Podstawowe ?PECS?.

2012r.- Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ? Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej 2013r. ? Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.

2014r. ? Terapia Integracji Sensorycznej IISt.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu