22kwi

Agnieszka Hajduk kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny  z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kurs kwalifikacyjny Z pedagogiki opiekuńczo ? wychowawczej.

Kursy doskonalące:

2006r.- Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.

2013r. ? Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.II

2014r. ? Superwizja  programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu