22kwi

Magdalena Hoduń kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2012r. – Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera.

2012r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I i II.

2012r. ? Program Rozwoju Komunikacji  ?Makaton?( szkolenie podstawowa).

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. –  Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych..

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2012r. ? Konferencja ? Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Konferencja ?Mówić bez słów? AAC w autyzmie ? od dzieciństwa do dorosłości.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu