22kwi

Paweł Humin kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2007r. –  Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem część I i II.

2008r.-   Program Rozwoju Komunikacji Makaton (szkolenie podstawowe i zaawansowane).

2009r. –  Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

2010r. –  Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. –  Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną.

2010 r.-  Konferencja ? Dziecko autystyczne w warunkach szkoły masowej i specjalnej?.

2010r.-  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci  – metoda Carole Sutton.

2011 r.- Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r.- Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez symulację sensoryczną.

2011 r.- Metoda Dobrego Startu.

2011r. – Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona .

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I, II ST.

2012r.- TERAPIA RĘKI? I ST.

2012r.- Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?

2012 r.- Seksualność  osób z autyzmem.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r.-  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu