08gru

Obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu

Dnia 7 grudnia w Bialkon Club w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Zorganizowało je Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach WSPÓLNY ŚWIAT. Celem spotkania było zaprezentowanie działań podejmowanych i realizowanych przez  Stowarzyszenie w mijającym roku oraz przybliżenie zebranym idei tworzenia  Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem.

Na spotkanie przybyło ponad 90 osób. Wśród zaproszonych gości  znaleźli się Poseł na Sejm RP i jednocześnie członek Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu – Adam Abramowicz, Prezydent Miasta Biała Podlaska – Andrzej Czapski, dyrektor Biura Senatora RP – Robert Gmitruczuk, przedstawiciele wydziału edukacji oraz wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska, dyrektorzy,  terapeuci i nauczyciele placówek oświatowych z Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego oraz rodzice dzieci z autyzmem i członkowie Stowarzyszenia.

alt

alt

Zaproszeni goście zapoznali się z prezentacją multimedialna dokumentującą działalność Stowarzyszenia a także obejrzeli film dokumentalny  ?Autyzm? autorstwa Zbigniewa Maciejuka, opowiadający historie rodziców dzieci z autyzmem, pozostających pod opieką Stowarzyszenia. Film dostarczył zebranym ogromną ilość wzruszeń i przybliżył trudności, z jakimi zmagają się na codzień rodzice dzieci z autyzmem.

alt

W komentarzu do filmu Prezes Stowarzyszenia Anna Chwałek podziękowała wszystkim, którzy angażowali się w tworzenie  i rozwój placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie: Ośrodka Terapii, Przedszkola i Szkoły dla Dzieci z Autyzmem. Przedstawiła także ideę utworzenia Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem jako warunku i perspektywy godnego życia dzisiejszych podopiecznych Stowarzyszenia w ich dorosłym życiu. Kreśląc tę wizję przedstawiła inicjatywę powołania Klubu Stu przy nowoutworzonej Fundacji, której misją jest wspieranie osób z autyzmem w ich dorosłym życiu. W swoim założeniu Klub Stu miałby zrzeszać ludzi, którym bliski jest problem autyzmu i idea niesienia pomocy osobom nim dotkniętym i którzy są gotowi wspierać działalność organizacji swoją aktywnością i nakładem finansowym.  Po tym apelu zabrali głos zaproszeni goście. Deklarację wstąpienia w szeregi Klubu złożyli kolejno Poseł Adam Abramowicz oraz Prezydent Andrzej Czapski.  Poseł Abramowicz w swojej wypowiedzi podkreślał jak ważnym i istotnym będzie przedsięwzięcie stworzenia Domu dla Dorosłych Osób z Autyzmem i przywoływał przykłady funkcjonowania pionierskich placówek tego rodzaju na terenie Kraju.

alt

Prezydent Andrzej Czapski w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważnymi dla Miasta i wyjątkowymi w skali naszego regionu są placówki dotychczas prowadzone przez Stowarzyszenie i obiecał dalsze ich wspieranie przez działania samorządowe. Dalszą część spotkania umilił zebranym występ bialskiego zespołu Jazz Trio. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe upominki.

alt

W ramach obchodów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Autyzmu  dzieci,  rodzice, nauczyciele, terapeuci obejrzeli pokaz  Teatru Tancerzy Ognia  Fire Show. Pokaz zaprezentowała na placu obok Ośrodka zaprzyjaźniona grupa tancerzy.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu