02gru

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej

Neurokinezjologiczna
Terapia Taktylna
proponuje
techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój
funkcji mózgowych i układu nerwowego.

Terapia
Taktylna składa się z dwóch aspektów:

– Pierwszy związany
jest z pracą zmysłu dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym
stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja
receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami, ze
wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

– Drugi
aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania
układu nerwowego.

Terapia
Taktylna:

?
reguluje
i normalizuje percepcję dotykową

?
równoważy
napięcie mięśniowe

?
wspiera procesy integracji sensorycznej

?
kształtuje świadomość kinestetyczną.

Przeznaczona
jest

dla dzieci z następującymi trudnościami:

?
mózgowe
porażenie

?
autyzm

?
zachowania
agresywne

?
lęki
i fobie

?
opóźnienia
w rozwoju umysłowym

?
nadpobudliwość
psychoruchowa

?
trudności
w nauce

?
zaburzenia
mowy.

Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna  proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.
Terapia Taktylna składa się z dwóch aspektów.
Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami,             ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.
Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego.
Terapia Taktylna:
? reguluje i normalizuje percepcję dotykową
? równoważy napięcie mięśniowe
? wspiera procesy integracji sensorycznej
? kształtuje świadomość kinestetyczną.

Przeznaczona jest dla dzieci z następującymi trudnościami:
? mózgowe porażenie
? autyzm
? zachowania agresywne
? lęki i fobie
? opóźnienia w rozwoju umysłowym
? nadpobudliwość psychoruchowa
? trudności w nauce
? zaburzenia mowy. Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna  proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego.
Terapia Taktylna składa się z dwóch aspektów.
Pierwszy związany jest z pracą zmysłu dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami,             ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.
Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego.
Terapia Taktylna:
? reguluje i normalizuje percepcję dotykową
? równoważy napięcie mięśniowe
? wspiera procesy integracji sensorycznej
? kształtuje świadomość kinestetyczną.

Przeznaczona jest dla dzieci z następującymi trudnościami:
? mózgowe porażenie
? autyzm
? zachowania agresywne
? lęki i fobie
? opóźnienia w rozwoju umysłowym
? nadpobudliwość psychoruchowa
? trudności w nauce
? zaburzenia mowy.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu