Obrazek
29sty

Fizjoterapia

U osób z autyzmem często występują zaburzenia ruchowe takie jak  chodzenie na palcach, podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe, obniżona kontrola nad napięciem mięśniowym, trudności w zakresie planowania ruchu i koordynacji ruchowej, przybieranie dziwnych póz ciała, stereotypie (ruchy kończyn, tułowia lub mięśni twarzy, które różnią się od wzorców ruchowych uznawanych za prawidłowe), dyspraksja lub apraksja (trudności lub niemożność powtarzania gestykulacji i niedostateczna zręczność w wykonywaniu złożonych zadań ruchowych).
Celem zajęć fizjoterapeutycznych jest  usprawnianie dziecka w sferze ruchowej.


Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu