Obrazek
29sty

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS

Zajęcia  prowadzone są przez instruktorów ze specjalnością hipoterapii. Hipoterapia łączy w sobie usprawnianie fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne. Usprawnianie fizyczne polega na specjalnym doborze ćwiczeń będących uzupełnieniem klasycznych ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Usprawnianie funkcji poznawczych odbywa się poprzez podejmowanie działań edukacyjnych podczas zajęć hipoterapii. Usprawnianie emocjonalne i społeczne wiąże się  z tym, iż samo zbliżenie pacjenta i konia daje efekt terapeutyczny ? dziecko z autyzmem dzięki relacjom nawiązanym ze zwierzęciem poprawia swoją komunikację ze światem zewnętrznym. Ponadto rezultatem hipoterapii we wszystkich wymienionych obszarach może być poprawa sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych, poprawa orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i wydłużenie wydolności do utrzymania zorganizowanej aktywności, wzrost motywacji do wykonywania ćwiczeń, obniżenie poziomu lęku, zmniejszenie występowania trudnych zachowań, wzrost samodzielności.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu