21kwi

Katarzyna Baczkura kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

 

Kursy doskonalące:

2011r. – Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne  IST.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Metoda dobrego startu – część praktyczna.

2011r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I, II.

2011r. – Kinezjologia edukacyjna P.DENNISONA  I st.

2012r. ? Terapia Ręki  I, II ST.

2012r. –  Program Rozwoju Komunikacji Makaton ( szkolenie podstawowe).

2012r. – Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej.

2012r. –  Konferencja ? Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem?.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Seksualność osób z autyzmem.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne  IIST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci.

2013r. ?? PECS ?? poziom 2.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? Diagnoza pedagogiczna dziecka z zaburzeniami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I

2014r. ? Superwizja programów stymulacyjnych.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

2015r. ? Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu