Obrazek
21kwi

Konferencja ?Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem”

Lepszy świat dla osób z autyzmem

W sobotę 18 kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miało miejsce Forum Organizacji Pozarządowych ?Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem?. Nie zabrakło tam przedstawicielek bialskiego Stowarzyszenia Wspólny Świat. Anna Chwałek i Marta Łukowska-Almaszy zostały zaproszone przez Małgorzatę Rybicką, przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, by z uczestnikami konferencji podzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami dotyczącymi kompleksowego wsparcia osób z autyzmem.

W forum wzięli udział liderzy najdynamiczniej rozwijających się organizacji w Polsce, a wśród nich m.in. Fundacja Synapsis z Warszawy czy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska, które było organizatorem konferencji. Wśród prelegentów znalazły się prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat Anna Chwałek oraz Marta Łukowska-Almaszy, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych. Z uczestnikami forum, wśród których byli rodzice dzieci autystycznych oraz przedstawiciele organizacji rozpoczynających swą działalność, podzieliły się bogatymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem przedszkola i szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem oraz ośrodka diagnostycznego i terapeutycznego. Podczas swojego wystąpienia położyły nacisk na kompleksowe wspieranie osób z autyzmem i plany z tym związane. ? Od września zamierzamy uruchomić Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem, a w najbliższej przyszłości wybudować Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, w którego ramach będą funkcjonować placówki świadczące pomoc osobom z autyzmem na przestrzeni całego ich życia. Chcemy objąć opieką i wspierać nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe ? wyjaśnia Anna Chwałek. Stąd w planach jest otwarcie szkoły przysposabiającej do pracy, środowiskowego domu pomocy i mieszkań szkoleniowych. ? Takie konferencje są okazją do wymiany doświadczeń. Nasza prezentacja sprawiła, że rozwiązał się worek z pytaniami. Odpowiadałyśmy na nie jeszcze w przerwie między odczytami. Poza tym wiele osób przekonało się do naszej koncepcji budowy tak dużego ośrodka ? przyznaje prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat. ? Nas, z racji planów budowy centrum, szczególnie zainteresowała działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry, które ma już doświadczenie w aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych osób z autyzmem ? dodaje Marta Łukowska-Almaszy.Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się autyzmem było przede wszystkim okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, ale również do dyskusji, jak zwiększać rolę tych organizacji i jak radzić sobie z problemami natury, finansowej, prawnej czy instytucjonalnej, w wielu przypadkach utrudniającymi rozwój organizacji.Wydarzenie swoim patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Galeria >>>

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu